A natural alternative to antibiotics

1

De carvacrol-moleculen in Ropadiar® komen in contact met de celwand van de bacteriën waardoor het werkingsmechanisme, gebaseerd op de unieke eigenschappen van carvacrol zich kan ontplooien
Oregano-vs-bacteria-1

2

Het carvacrol-molecuul verhoogt de doorlaatbaarheid voor protonen en ionen in de celmembraan van de bacterie, waardoor het zijn integriteit verliest
Oregano-vs-bacteria-2

3

Essentiële celcomponenten als nucleïnezuren en ATP lekken weg. Metabolische processen die cruciaal zijn voor de energievoorziening van de bacterie worden verstoord, en de bacterie sterft
Oregano-vs-bacteria-3

Het werkingsmechanisme

Een belangrijk deel van de werking van Ropadiar® kunnen we toeschrijven aan carvacrol. Onze essentiële olie bestaat voor maar liefst 70% uit deze organische verbinding. Talloze wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat carvacrol een sterke werking heeft tegen een breed spectrum micro-organismen. Tegen bacterieen, onder andere: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Streptococcus feacalis, Streptococcus agalactiae, Vibrio coli, Enterobacter aerogenes, Streptococcus uberis, Proteus rettgeri, Salmonella spp., Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Corynebacterium pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Cryptosporidiae spp., Streptococcus pyogenes anim.C, Erysipelothrix insidiosa, Mycobacterium tuberculosis, en Treponema hyodisaenteriae. Tegen schimmels, onder andere: Aspergilus spp, Mucor spp, en Candida spp. Tegen parasiten, onder andere: Eimeria spp, en Histomonas meleagridis.

Ook thymol draagt bij aan de werking van Ropadiar®. Tegen sommige micro-organismen blijkt Thymol zeer effectief te zijn. Doordat zowel carvacrol als thymol voorkomen in oregano wordt aangenomen dat oregano daardoor een sterkere werking heeft, en mogelijk een breder spectrum micro-organimsme bestrijdt dan carvacrol alleen.

Wilde oregano bevat vier keer zoveel antioxidanten als blauwe bessen. Deze polyfenolen gaan oxidatieve stress tegen, beschermen tegen vrije radicalen, en voorkomen daardoor beschadigingen op cellulair niveau.

Carvacrol en thymol laten bij proefdieronderzoeken zien dat ze een bloedvat ontspannend effect hebben op het aortaweefsel, ook toont laboratoriumonderzoek aan dat oregano olie een gunstig effect heeft op het glucose-, en vetmetabolisme en dat carvacrol DNA-schade voorkomt bij ratten.

In Oregano zijn nog tientallen andere componenten geïdentificeerd waarvan de eigenschappen nog onderzocht moeten worden. We weten nog lang niet alles over deze stoffen.

Er zijn dus vele componenten in oregano die een positieve bijdrage leveren, maar uiteindelijk is het succes van Ropadiar® voor het grootste deel toe te kennen aan de synergie tussen al deze bestanddelen. Dat wil zeggen dat de bestanddelen elkaar helpen, aanvullen, en versterken. Hierop is onze gegarandeerde effectiviteit gebaseerd.

Resistente bacteriën

Het gevaar, wat is antibioticaresistentie?

Resistentie tegen een antibioticum betekent dat een bepaald soort bacterie bestand wordt tegen een antibioticum. Het antibioticum is dan niet meer in staat de bacterie te doden of de groei te remmen.

Eén van de grootste gevaren van het gebruik van antibiotica in de veeteelt is dat het kan leiden tot een toename van het aantal resistente bacteriestammen.

Dieren kunnen resistentie bacteriën naar de mens overdragen. Bijvoorbeeld landbouwdieren, maar ook gezelschapsdieren, zoals honden en katten. Mensen kunnen overigens resistente bacteriën ook overdragen naar dieren. Verder kunnen resistente bacteriën via het milieu (bodem, water, lucht, mest, (zwem-)water) worden overgedragen op de mens, en ook voedsel dat gecontamineerd is met resistente bacteriën kan de mens besmetten.

Daar komt bij dat antibiotica regelmatig achterblijven in vlees en dierlijke bijproducten. Zodat ook mensen deze middelen uiteindelijk consumeren, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Mede door het gebruik van antibiotica in veevoer als groeibevorderaar moeten artsen steeds vaker uitwijken naar antibiotica die worden gezien als ‘laatste redmiddel’ omdat gangbare antibiotica niet meer werken. Antibioticagebruik vormt dus een reële bedreiging voor de volksgezondheid.

De oplossing, Ropadiar® als alternatief!

Omdat Ropadiar® voor effectiviteit tegen micro-organismen op 100% natuurlijke oregano vertrouwt, is resistentie geen issue. Bij geen enkel wetenschappelijk onderzoek is ooit een aanwijzing gevonden dat bacteriën in staat zijn zich aan te passen, of te wapenen tegen oregano. Er wordt verondersteld dat dit te maken heeft met het feit dat de planten uit honderden verschillende complexe bestanddelen bestaan, in tegenstelling tot synthetische medicijnen, zoals antibiotica.